Facebook

ОУ Христо Ботев

Основно училище в гр. Черноморец

   Предлаганата подготовка и обучението на учениците в нашето училище са на високо ниво. Тяхната подготовка се осъществяваме от квалифицирани преподаватели, който им дават отличен старт да се развиват в правилна насока. 

   Нашите ученици, могат да избират при обучение по чужди езици. В учебната програма на учебното заведение е включено задължително обучение по информатика и информационни технологии. 

   Предлагаме множество извънкласни дейности за учениците, които стимулират развитието им в областта на изкуството, спорта и науката.