ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

    Проект „Моят род“

     За да вървиш напред, за да знаеш към какво се стремиш, трябва да знаеш кой си и откъде идваш, защото няма бъдеще без минало. За да се срещнеш с миналото, трябва да се върнеш и да потърсиш корените си, хората, живели много преди теб, преди твоите родители. Да се срещнеш с прадедите си е интересно и вълнуващо – от една страна, непознати, далечни хора и в същото време носят същата фамилия и нерядко познати черти. Всеки второкласник се постара да представи родословието си по свой собствен начин – оригинално и неповторимо – с много любов към семейството, с уважение и почит към родовите корени