ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

С много желание, старание и творчество учениците от 4.клас изработиха и представиха проектите си на тема "Слънчева система".