ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

   Учениците от клуб “Математиката-интересна и полезна“ проведоха своята заключителна публична изява под формата на състезание,  като показаха  на своите гости, че   математиката не е трудна и скучна, а може да е интересна и забавна наука. Участниците бяха разделени на два отбора и се състезаваха в четири кръга. В първи кръг трябваше да свържат развивките на геометрични тела с техните наименования. Във втори кръг решаваха задачи, чийто отговор отговаряше на буква от азбуката и изписаха името на древногръцкия математик  Архимед. В трети кръг рисуваха с координати в декартова координатна система и в последния кръг попълваха  кръстословица  с термини от математиката.  Крайният резултат беше равен и двата отбора получиха грамоти за първо място.