ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

    На 24.03.2024 г. в часовете по занимания по интереси в ГЦОУД 2клас се проведе открит урок по музика. По покана на г-жа Малчева се отзова г-н Петър Шаков - професионален музикант от ансамбъл "Странджа". По време на урока второкласниците успяха да се докоснат до автентичния български фолклор. Те бяха запознати със спецификите и разнообразието на фолклорните области на България. Накрая на часа децата се хванаха на едно право българско хоро.