ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Във връзка с реализацията на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ и решение на педагогическия съвет на основно училище „Христо Ботев“ – гр.Черноморец, през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат организирани занимания в изкуства и спорт.

         По Модул 1 „Изкуства“ в училището ще бъдат организирани 2 групи, както следва:

  • „Театрално изкуство“       -   I – IV  клас – 1 група
  • „Театрално изкуство“     - V – VII клас - 1 група  

         По модул 2 „Спорт“ в училището ще бъдe организирана 1 група, както следва:

  • „Футбол“           - V – VII клас - 1 група - момчета

        Всички специалисти в посочените по-горе изкуства и спорт, които проявяват интерес, могат да заявят желание за ръководители на групите в срок до    21 юни в деловодството на училището.

         Допълнителна информация по програмата и групите може да се получи в училище или на тел. 0550 4 22 35.