ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ "Посланици на здравето"

Документи за кандидатстване:

Реализирани проекти учебна 2018/2019г. и 2019/2020г. - приложение 1.12

Методи на преподаване в училище- приложение 3.2

Иновация в действие- приложение -5.2

Педагогически специалисти в иновативен процес -приложение  - 5.3

Мониторинг - приложение 6.1 и 6.4

Решение на ОС

Решение на ПС