ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Материална база

Учебното заведение разполага с богата материално-техническа база, включваща: 

  • компютърен и мултимедиен кабинет с интернет;
  • физкултурен салон,
  • кабинети по труд и техника;
  • кабинет по физика
  • кабинет по химия и др.