ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Педагогически персонал

 

ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА - ДИРЕКТОР

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА - ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

РОСИЦА СТАМОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ГЮЛТЕН МУСТАФА - УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЕЛЕНА НИКОЛОВА - УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ДИАНА ВАСИЛЕВА - УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП

СИМОНА ИВАНОВА-  УЧИТЕЛ В ГЦДОУД - НАЧАЛЕН ЕТАП

ЕЛЕНА СИМОВА - УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦДОУД - НАЧАЛЕН ЕТАП

КИЧКА МАЛЧЕВА - УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦДОУД - НАЧАЛЕН ЕТАП

ВЕСЕЛА АНГЕЛОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ  ПО БЕЛ И ПО ИЦ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СИЯНА КИРОВА  -УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА - УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВЕНЕТА ГУТОВА - УЧИТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПАВЕЛ ДЕСПОВ - УЧИТЕЛ ПО ФВС

МАРТИНА МИЛЕВА - УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦДОУД - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВЕНЦИСЛАВ МИРЧЕВСКИ- ПСИХОЛОГ

ИРЕНА УЗУНОВА-ЛОГОПЕД