ОУ "Христо Ботев"

Основно училище в град Черноморец

Предлаганата подготовка и обучението на учениците в нашето училище са на високо ниво.

Тяхната подготовка се осъществяваме от квалифицирани преподаватели, който им дават отличен старт да се развиват в правилна насока. 

Нашите ученици, могат да избират при обучение по чужди езици.

В учебната програма на учебното заведение е включено задължително обучение по информатика и информационни технологии. 

Предлагаме множество извънкласни дейности за учениците, които стимулират развитието им в областта на изкуството, спорта и науката.

 

Актуални новини