ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Прием на първокласници

   Приемът на първокласници в нашето учебно заведение се извършва по документи, като необходими за целта са:

  • копие от акт за раждане;
  • заявление по образец;
  • удостоверение за завършена подготвителна група.
   Осигуряваме качествено образование за мотивирани и социално активни ученици.