ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

За родителите

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в ДГ, училището и в интернет и наръчник за родители

   https://roditeli.org/resources/

Прикачени документи

Безопасност в мрежата