ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

Административни услуги извършвани от училището

Достъп до информация

Предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване - (word)

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно изполване - (word )