ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в град Черноморец

На 28.05.24. г. се проведе втората публична изява от клуб "Забавна математика". Чрез различни видове задачи първокласниците показаха, че математиката за тях е лесна и интересна. Формирала е у тях умения като наблюдателност, концентрация, логическо мислене и работа в екип.